Mohim përgjegjësie për testimin e pajtueshmërisë së shisheve dhe produkteve

Mohimi i Testimit të Kompatibilitetit të Shisheve dhe Produkteve Për shkak të kombinimeve të ndryshme të përbërësve të mundshëm në produktin tuaj, në veçanti përbërës aktivë dhe vajra esencialë, disa plastika mund të reagojnë dobët me produktet tuaja dhe të rezultojnë në një paketë të dëmtuar. Ne nuk mund të garantojmë që ndonjë enë ose mbyllje do të funksionojë siç duhet me produktin tuaj të veçantë dhe ju rekomandojmë që të kryeni një gamë të plotë të testimit të përputhshmërisë së produktit tuaj me të gjithë përbërësit e paketimit - para prodhimit përfundimtar dhe mbushjes së produktit tuaj. Për të ndihmuar në lehtësimin e testimit tuaj, ne do t'ju ofrojmë mostra të përbërësve tuaj të zgjedhur të paketimit para porosisë tuaj (do të zbatohen tarifat e transportit). BottleStore nuk merr asnjë përgjegjësi për përshtatshmërinë e ndonjë ene ose mbyllje për përdorim të veçantë të klientit. Customershtë përgjegjësi e klientit të bëjë testimin e përputhshmërisë së produktit me kontejnerë dhe mbyllje të zgjedhura nga klienti. Ne nuk jemi përgjegjës për dëmet pasuese që vijnë nga përzgjedhja dhe përdorimi i kontejnerëve dhe mbylljeve të furnizuara nga ne nga klienti. Faleminderit për biznesin tuaj.